Posted on

Radha Rani Pranam Mantra

tapta-kancana-gaurangi, radhe vrindavanesvari.
vrishabhanu-sute devi, pranamami hari-priye.
तपत-कांचन गौरांगी, राधे वृन्दावनेश्वरी ।
वृषभानु सुते देवी, प्रणमामि हरी प्रिये ॥